Angajamentul TEHNOPLUS MEDICAL

TEHNOPLUS MEDICAL promovează integritatea si înaltele standarde etice în toate aspectele activitătii sale, în conformitate cu misiunea, viziunea si valorile ce definesc compania, respectând obligatiile stabilite în Codul TPM. Astfel, TEHNOPLUS MEDICAL se angajează:

- să construiască si să promoveze o cultură corporativă a integritătii
- să creeze o cunoatere adecvată a Codului TPM la toate nivelurile
- să creeze un cadru de măsuri care să prevină, să detecteze si să răspundă unui comportament                                                                    necorespunzător sau care nu respectă prevederile Codului TPM
- să ofere un serviciu de asistentă, informare si resurse la nivelul companiei care să ajute la aplicarea                                                            prevederilor Codului TPM
- să îmbunătătească permanent standardele care se aplică bunei organizări si functionări

 

... quality for life